Zoznam užívateľov s prekročenou kvótou disku na stroji ST.FRI.UNIZA.SK
        Spracované dňa 13. Jul 2024 o 21:00 hod.

        Počet užívatelov s prekročenou kvótou: 

-------------------------------------------------------------------------
Username  blocks  quota  limit  grace  files  quota  limit  grace
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------


Vysvetlenie
blocks - počet obsadených 1KB blokov
files - počet vytvorených súborov

Ak počet blokov alebo súborov
- je menší ako quota, užívateľ môže pracovať bez obmedzení
- je v intervalu qouta limits vrátane, užívateľ môže ešte pracovať
 bez obmedzenia po dobu uvedenú v stlpci grace
- je väčší ako limits, užívateľ môže súbory len čítať alebo mazať