Zoznam užívateľov s prekročenou kvótou disku na stroji ST.FRI.UNIZA.SK
        Spracované dňa 16. Oct 2018 o 16:30 hod.

        Počet užívatelov s prekročenou kvótou: 1

-------------------------------------------------------------------------
Username  blocks  quota  limit  grace  files  quota  limit  grace
-------------------------------------------------------------------------
brachnak1 237880 237500 250000  none  2630  14250  15000    
-------------------------------------------------------------------------


Vysvetlenie
blocks - počet obsadených 1KB blokov
files - počet vytvorených súborov

Ak počet blokov alebo súborov
- je menší ako quota, užívateľ môže pracovať bez obmedzení
- je v intervalu qouta limits vrátane, užívateľ môže ešte pracovať
 bez obmedzenia po dobu uvedenú v stlpci grace
- je väčší ako limits, užívateľ môže súbory len čítať alebo mazať