Zoznam užívateľov s prekročenou kvótou disku na stroji ST.FRI.UNIZA.SK
        Spracované dňa 19. Oct 2017 o 05:15 hod.

        Počet užívatelov s prekročenou kvótou: 5

-------------------------------------------------------------------------
Username  blocks  quota  limit  grace  files  quota  limit  grace
-------------------------------------------------------------------------
bosela   247208 237500 250000  none  2571  14250  15000    
demcisak  249440 237500 250000  09:54  1471  14250  15000    
funket   247584 237500 250000  none  1071  14250  15000    
phanvan  110492 237500 250000      14499  14250  15000  none
vilhan2  245692 237500 250000  none  1246  14250  15000    
-------------------------------------------------------------------------


Vysvetlenie
blocks - počet obsadených 1KB blokov
files - počet vytvorených súborov

Ak počet blokov alebo súborov
- je menší ako quota, užívateľ môže pracovať bez obmedzení
- je v intervalu qouta limits vrátane, užívateľ môže ešte pracovať
 bez obmedzenia po dobu uvedenú v stlpci grace
- je väčší ako limits, užívateľ môže súbory len čítať alebo mazať