2. Certifikát stroja st.fri.uniza.sk

K vytvoreniu zabezpečeného spojenia sa používa certifikát servera, ktorý vydávajú certifikačné autority. V súčasnosti sa používa Certifikačná autorita rezortu školstva SR E-Cert, ktorá vydáva osobné certifikáty a certifikáty pre servere. Informácia o tom je na http://www.ecert.sk. Každému študentovi sa odporúča oboznámiť sa s časťou Dokumentácia, t.j. s obsahom adresy http://www.ecert.sk/doc/.

Pred inštaláciou poštového klienta, ktorým sa bude čítať pošta zo študentského servera, je nutné nainštalovať koreňový certifikát Certifikačnej autority rezortu školstva SR. Z dostupných poštových klientov dokážu s certifikátmi pracovať tieto programy:
Certifikát Certifikačnej autority rezortu školstva SR sa inštaluje v odpovedajúcom WWW prehliadači, t.j. Internet Explorer (verzia 6.0 a vyššia, aktuálna je 8.0 alebo 9.0, podľa používaného systému Windows), Mozilla Firefox (všetky verzie, aktuálna je 7.0.1) a Opera (všetky verzie, aktuálna je 11.52), načítaním stránky http://www.ecert.sk/ca/. V strede stránky je zobrazený Aktuálny certifikát certifikačnej autority a pod ním tlačítko inštalovať, kliknuťím na ktoré sa vyvolá proces inštalácie koreňového certifikátu. V každom prehliadači proces prebieha ináč, stačí sa držať predvolených nastavení a inštalácia certifikátu po preštudovaní vyšše uvedenej stránky bude úspešne vykonaná. Pre prehliadače Mozilla Firefox a MSIE je možné si postup inštalácie certifikátu pozrieť tu.

Ak sa certifikát nenainštaluje, je užívateľovi pri každom čítaní pošty oznamované, že server používa certifikát vydaný neznámou autoritou, a je žiadaný súhlas, či je možné tomuto certifikátu dôverovať. Na učebniach fakulty je tento certifikát pre poštových klientov firmy Microsoft nainštalovaný.