6. Nastavenie poštových klientov pre formát Maildir

Klienti príkazového riadku systému Linux
Z dvoch možných klientov - mutt a pine - vyžaduje pozornosť len program mutt. Napriek tomu, že v systéme Linux je nastavené, že pošta je vo formáte Maildir, program odmieta pracovať, dokiaľ nemá vytvorený prázdny adresár Mail, ktorý sa používa pre formát pošty mbox.  Preto pri prvom štarte programu mutt ho vytvorte.

Klienti Windows
Osobitnú pozornosť nastaveniu pošty musia venovať len užívatelia, ktorí čítajú poštu protokolom IMAP (port 993 - secure IMAP). Tí si musia svojich klientov prestaviť tak, aby sa začal používať adresný priestor Maildir. Podrobne je nastavenie najpoužívanejších klientov Outlook Express a Mozilla Thunderbird popísané tu. Nastavenie ďalšich klientov je podobné.
Užívatelia, ktorí čítajú poštu protokolom POP3 (port 995 - secure POP3), nemusia nič meniť, rozdiely sú vyrovnané automaticky démonom na serveri.