Server FRI pre poštu a WWW stránky študentov

(verzia dokumentu 20.12.2010)

 Meno servera: st.fri.uniza.sk